สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
Rayong 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 ตั้งอยู่เลขที่ 73 หมู่ที่ 2 ถนน ทางหลวงหมายเลข 36 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

โทรศัพท์ 038-915137-8 

E-mail : rayong2@excise.go.th

 

แผนที่ตั้ง ระยอง2

 

 

แผนที่ตั้งสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2