สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
Rayong 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

13 ตุลา 65 ภาพ 2

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 ข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 ได้เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณสนามสวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ดังนี้

- เวลา 7.00 น  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

- เวลา 18.00 น. ร่วมพิธีวางพวงมาลา 

---------------------------------------

กิจกรรม วันธงชาติไทย65

กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวัน พระราชทานธงชาติไทย

วันที่ 28 กันยายน 2565 นายบุญธรรม เสาวดี สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 กำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

วันแม่ 12 สค 65 (เย็น 2)

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 ร่วมทำบุญตักบาตร และพิธีถวายเครื่องราชการะ และถวายพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา  12 สิงหาคม 2565  ณ บริเวณสวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ดังนี้

- เวลา 07.00 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

- เวลา 17.30 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร10 ปี 65 no 11

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน พิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณสวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน พิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณสวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

3 มิถุนายน 2565_9

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 เข้าร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล และเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565   เวลา 07.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 เข้าร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ สนามสวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และเวลา 17.30 น. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565  ณ สนามสวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ข่าวทั้งหมด