สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
Rayong 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ข่าวรับสมัครงาน

วันที่ เรื่อง ไฟล์
25 ก.พ. 2565 *****ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2  รายละเอียด
21 ก.พ. 2565 *****ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบฯ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิต  (สอบข้อเขียน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565) รายละเอียด
8 ก.พ. 2565 *****รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิต รับสมัครวันที่ 11 - 18 กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียด