สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
Rayong 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

บริจาคพัดลม 1.jpg

บริจาคพัดลมให้กับโรงพยาบาลสนามเพื่อผู้ป่วย COVID-19

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายบุญธรรม  เสาวดี สรรพสามิตพื้นที่ระยอง2 พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ได้จัดกิจกรรม CSR  ร่วมกับผู้ประกอบการ มอบพัดลมเพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนามให้ผู้ป่วยโควิด-19 ในเขตอำเภอนิคมพัฒนา อำเภอบ้านค่าย และอำเภอบ้านฉาง จำนวน 192 ตัว

csrthumb

โครงการ "น้ำดื่ม น้ำใจ สู้ภัย โควิด"

วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน 2564 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 จัดทำโครงการ "น้ำดื่ม น้ำใจ สู้ภัย โควิด" มอบน้ำดื่มและหน้ากากอนามัย ให้โรงพยาบาลในจังหวัดระยอง เพื่อบริการประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 และบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่

วันเกิดกรม 1.64.jpg

ครบรอบ 89 ปี สถาปนากรมสรนรพสามิต

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายบุญธรรม  เสาววดี สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 ได้จัดกิจกรรม CSR เนื่องด้วยวันครบรอบ 89 ปี สถาปนากรมสรรพสามิต ได้มอบอุปกรณ์การเรียนและเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน พร้อมด้วยมอบเงินเพื่อซ่อมแซมห้องน้ำให้โรงเรียนบ้านหนองสะพาน ต.หนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ประกาศเจตนารมณ์64 (1).jpg

เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริการงานราชการ"ของกรมสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Thai 1.jpg

"เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ" สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ" สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข่าวทั้งหมด