สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
Rayong 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

คู่มือสำหรับผู้ประกอบการ และผู้นำเข้า  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2

                                              

 คู่มือสำหรับผู้ประกอบการ และผู้นำเข้า  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
 

  icon_oil

น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน - Oil        

       icon_automobiles120x120

รถยนต์  - Automobiles

            icon_hydrocarbons120x120   

 สารละลายไฮโดรคาร์บอน - Hydrocarbon Solvent  

icon_motorcycles120x120 

รถจักรยานยนต์ - Motorcycles

 icon_batteries20x120  

           แบตเตอรี่ - Batterries                                        

         icon_beverages120x120 

เครื่องดื่ม - Beverages

icon_golf120x120 

              สนามกอล์ฟ - Golf                   

 

icon_liquor120x120

                         สุรา - Liquor               

icon_night_club120x120

ไนต์คลับ - Night Club

 

icon_other_products120x120

       สินค้าอื่นๆ - Other Products                    

 

 

 

 

   

 

กลับด้านบน
 line-on.jpg