สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
Rayong 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ประกาศเจตนารมณ์

  • ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการไม่รับขอบขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 .

No Gift Policy67_rayong2_page-0001.jpg

 ประกาศเจตนารมณ์เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ "Declaration of Intention Honesty in Administration"

 

เจตจำนงสุจริต1

เจตจำนงสุจริต2