สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
Rayong 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

วันแม่ 12 สค 65 (เย็น 2)

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 ร่วมทำบุญตักบาตร และพิธีถวายเครื่องราชการะ และถวายพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา  12 สิงหาคม 2565  ณ บริเวณสวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ดังนี้

- เวลา 07.00 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

- เวลา 17.30 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร10 ปี 65 no 11

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน พิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณสวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน พิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณสวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

3 มิถุนายน 2565_9

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 เข้าร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล และเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565   เวลา 07.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 เข้าร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ สนามสวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และเวลา 17.30 น. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565  ณ สนามสวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ปลูกต้นไม้ 2

🌳โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรม "ปลูกต้นไม้และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น🌳

📌เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565

📢สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรม "ปลูกต้นไม้และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น🌳🌳 ณ รร.บ้านบึงต้นชัน หมู่ที่ 4 ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

 

กิจกรรม จิตอาสาผักตบชวา6

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ และกำจัดผักตบชวา เนื่องในโอกาสวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันฉัตรมงคล) 

วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ และกำจัดผักตบชวา เนื่องในโอกาสวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันฉัตรมงคล) ณ บริเวณบึงจำรุง ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ข่าวทั้งหมด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตได้รับโล่รางวัล Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2022 รางวัลดีเด่น สาขาบริการภาครัฐสำคัญ

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การฝึกอบรมหลักสูตร “การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กรเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ”

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต ครั้งที่ 3/2565

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวโน้มอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะทูลเกล้าฯ และถวายพระพรชัยมงคล