สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
Rayong 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพระเจ้าตากสิน1

พิธีบวงสรวงและถวายราชสักการะพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2565

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและถวายราชสักการะพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดทูนวีรกรรม เนื่องในวันปราบดาภิเษกและกอบกู้เอกราชชาติไทย ครบ 254 ปี โดยมี นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดลุ่มมหาชัยชุมพล (พระอารามหลวง) ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

พิธีเจริญพระพุทธมนต์1

เข่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายบุญธรรม เสาวดี สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 เข่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระอุโบสถ วัดป่าประดู่ พระอารามหลวง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมี นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี

วันปิยะมหาราช1

เข้าร่วมกิจกรรม 23 ตุลาคม 2565 "วันปิยะมหาราช"

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 เข้าร่วมกิจกรรม 23 ตุลาคม 2565 “วันปิยะมหาราช”
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

13 ตุลา 65 ภาพ 2

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 ข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 ได้เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณสนามสวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ดังนี้

- เวลา 7.00 น  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

- เวลา 18.00 น. ร่วมพิธีวางพวงมาลา 

---------------------------------------

กิจกรรม วันธงชาติไทย65

กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวัน พระราชทานธงชาติไทย

วันที่ 28 กันยายน 2565 นายบุญธรรม เสาวดี สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 กำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

ข่าวทั้งหมด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การบรรยายเรื่อง แนวคิด กระบวนการ และประสบการณ์ การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย (Regulatory Guillotine)

กรมสรรพสามิต | Excise Department

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส. ประจำปี พ.ศ. 2566

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่การเป็น EASE Excise (EASE Excise Steering Committee) ครั้งที่ 1/2566

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุม คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การหารือเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาการบริหารการจัดเก็บภาษีเอทานอล

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะทำงานกำกับติดตามโครงการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ EASE Excise (Transformation Team) ครั้งที่ 1/2566