สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
Rayong 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

1

สรรพสามิตจับมอเตอร์ไซค์ในร้านขายอุปกรณ์การเกษตรที่บุรีรัมย์
ตรวจสอบพบไม่เสียภาษีสรรพสามิต
เจ้าของรุดขอโทษและรับผิดกรณีครอบครองสินค้าไม่เสียภาษี และปล่อยคลิปสร้างความเสื่อมเสีย

ตามที่ได้มีการเผยแพร่คลิปวีดิโอในโลกโซเชียลของการเข้าตรวจสอบรถจักรยานยนต์ที่ต้องสงสัยว่าไม่ได้
มีการเสียภาษีสรรพสามิตในร้านขายอุปกรณ์การเกษตรที่จังหวัดบุรีรัมย์นั้น

ดร.นิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมสรรพสามิตได้มีการตรวจสอบข้อมูลถึงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวีดิโอดังกล่าวในโลกโซเชียล ซึ่งข้อมูลที่เผยแพร่นั้น
เป็นส่วนหนึ่งจากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น โดยผู้ที่ได้รับชมอาจได้รับทราบข้อมูลไม่ครบถ้วนจนทำให้เกิดความเข้าใจ      ที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ทางกรมสรรพสามิตจึงขอให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

สมุครปราการ1

สรรพสามิต ขยายผลสืบค้นออนไลน์ จับเหล้า ไวน์หนีภาษี กว่า 4,000 ขวด ได้ที่ จ.สมุทรปราการ
ลำเลียงจากพื้นที่ภาคเหนือ ค่าปรับเป็นเงินกว่า 50 ล้านบาท

กรมสรรพสามิต ยกระดับการปราบปราม เดินหน้าขยายผลสืบค้นทางช่องทางออนไลน์ ตรวจพบ
มีขบวนการลักลอบนำเหล้าและไวน์หนีภาษีเพื่อจำหน่าย จากพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ มาส่งในพื้นที่สมุทรปราการ เข้าจับกุมได้สินค้าเหล้า และไวน์ หนีภาษีจำนวน 4,447 ขวด ประมาณการค่าปรับเป็นเงิน 57
,124,140 บาท

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวถึงการปราบปรามและจับกุมขบวนการผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  ซึ่งกรมสรรพสามิต ได้ยกระดับการทำงานเชิงรุกด้วยการเปิดศูนย์ปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายออนไลน์และนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการทำงานตามยุทธศาสตร์ EASE Excise เพื่อปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายที่ไม่ได้เสียภาษี 

1 สมุครสาคร

สรรพสามิต จับน้ำมันดีเซลเถื่อน 200,000 ลิตร ที่จังหวัดสมุทรสาคร
มูลค่าปรับกว่า 5 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ดร. นิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะโฆษก
กรมสรรพสามิต
กล่าวว่า สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาครได้ทำการจับกุมน้ำมันที่มิชอบด้วยกฎหมาย จำนวน 200,000 ลิตร มูลค่าเปรียบเทียบปรับจำนวน 5,440,000 บาท ได้ที่สะพานปลาจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยผลการจับกุมพบผู้ต้องหาจำนวน 3 ราย มีของกลางเป็นน้ำมันดีเซล จำนวน 200,000 ลิตร มูลค่าของกลาง 5,988,000 บาท คิดเป็นประมาณการ ค่าภาษี 1,088,000 บาท และประมาณการค่าปรับ 5,440,000 บาท 

รูป1

สรรพสามิตครบรอบ 92 ปี ย้ำชัดพลิกบทบาท ก้าวสู่กรม ESG
เน้นนโยบายภาษีสิ่งแวดล้อม สังคม เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
เดินหน้าประเทศสู่ความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 92 ปี ว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมสรรพสามิตมีบทบาทสำคัญในการดำเนินมาตรการภาษีสรรพสามิตเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ดูแลพี่น้องประชาชน รวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศให้ยั่งยืน โดยไม่ได้มุ่งเน้นการจัดเก็บภาษีเพียงอย่างเดียว 

 

 

 

 

กรมสรรพสามิตได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายที่สนับสนุนสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรือ ESG โดยในปี 2565 กรมสรรพสามิตได้ประกาศบทบาทใหม่ที่สำคัญเป็นกรม ESG เพื่อให้การดำเนินงานของกรมฯสอดรับกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม การปรับตัวที่รวดเร็วของเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยนำกลยุทธ์ EASE Excise เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ (Purpose) ของกรมสรรพสามิตที่ต้องการ “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาษีสรรพสามิต มุ่งเน้นสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรรมาภิบาล สร้างมาตรฐานสากล เดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืน”

 

 

ทำบุญครบรอบ92ปี

ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ -ชนมพรรษา ๖ รอบ และ เนื่องในวันสถาปนากรสรรพสามิต ครบรอบ ๙๒ ปี

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

 

เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ

และ เนื่องในวันสถาปนากรสรรพสามิต ครบรอบ ๙๒ ปี

 

 

ข่าวทั้งหมด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดการประกวดนางสงกรานต์ ESG แต่งกายชุดไทยที่ประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดงาน “สงกรานต์วิถีไทย สรรพสามิตร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม”

กรมสรรพสามิต | Excise Department

สรรพสามิตจัดประชุมติดตามผลการปราบปราม และหารือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดสัมมนาหลักสูตร พัฒนาศักยภาพผู้นำยุคใหม่ Adaptive Leadership

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้เข้ารับการอบรมนักบริหารระดับต้น (นบต.)

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมเพื่อร่วมจัดทำข้อเสนอการแบ่งส่วนราชการภายในกรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต | Excise Department

สรรพสามิตจัดอบรม “การป้องกันและระวังอัคคีภัยในสถานที่ราชการ” ตามนโยบาย Excise ESG