สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
Rayong 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

รูป1

สรรพสามิตครบรอบ 92 ปี ย้ำชัดพลิกบทบาท ก้าวสู่กรม ESG
เน้นนโยบายภาษีสิ่งแวดล้อม สังคม เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
เดินหน้าประเทศสู่ความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 92 ปี ว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมสรรพสามิตมีบทบาทสำคัญในการดำเนินมาตรการภาษีสรรพสามิตเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ดูแลพี่น้องประชาชน รวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศให้ยั่งยืน โดยไม่ได้มุ่งเน้นการจัดเก็บภาษีเพียงอย่างเดียว 

 

 

 

 

กรมสรรพสามิตได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายที่สนับสนุนสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรือ ESG โดยในปี 2565 กรมสรรพสามิตได้ประกาศบทบาทใหม่ที่สำคัญเป็นกรม ESG เพื่อให้การดำเนินงานของกรมฯสอดรับกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม การปรับตัวที่รวดเร็วของเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยนำกลยุทธ์ EASE Excise เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ (Purpose) ของกรมสรรพสามิตที่ต้องการ “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาษีสรรพสามิต มุ่งเน้นสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรรมาภิบาล สร้างมาตรฐานสากล เดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืน”

 

 

ทำบุญครบรอบ92ปี

ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ -ชนมพรรษา ๖ รอบ และ เนื่องในวันสถาปนากรสรรพสามิต ครบรอบ ๙๒ ปี

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

 

เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ

และ เนื่องในวันสถาปนากรสรรพสามิต ครบรอบ ๙๒ ปี

 

 

MOU

สรรพสามิต MOU กับ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
บูรณษการความร่วมมือการปฏิบัติงานและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ยกระดับการป้องกันและปราบปรามลักลอบค้าน้ำมันเถื่อนทางทะเล

กรมสรรพสามิตลงนามบันทึกความร่วมมือกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

(ศรชล.) บูรณาการความร่วมมือการปฏิบัติงานและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พัฒนากลไกและขีดความสามารถเท่าทันสถานการณ์ทางทะเลและภัยคุกคามทะเลรูปแบบใหม่

เน้นบูรณษการการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อควบคุมดูแลโครงการจำหน่ายน้ำมันเขียว  ตามนโยบาย

กรมสรรพสามิตป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดกฏหมายอย่างเข็มงวด  เพื่อความเป็นธรรมต่อผู็เสียภาษีอย่างถูกต้อง ฯลฯ


 

 

รูปลดราคาน้ำมัน

ครม.เห็นชอบขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 1 บาทถึงวันที่ 19 เม.ย. นี้ เพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนและภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ  1 บาท

ออกไปอก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 19 เมษายน 2567 เพื่อไม่ให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลเพิ่มสูงขึ้นจนเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ และความเป็นอยู่ของประชาชนจากภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้น 

ทำลายของกลาง

ร่วมขับเคลื่อนกรมสรรพสามิต เดินหน้ายุทธศาสตร์ EASE Excise มุ่งเน้น ESG (Environment, Social, Governance) ยกระดับการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมาย และการจัดการของการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมมาภิบาล

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 ร่วมขับเคลื่อนกรมสรรพสามิต เดินหน้ายุทธศาสตร์ EASE Excise มุ่งเน้น ESG (Environment, Social, Governance) ยกระดับการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมาย และการจัดการของการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมมาภิบาล นำนวัตกรรมเข้าจัดการใช้ทุกส่วนของบุหรี่ และน้ำสุรา ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามแนวคิด "Zero Waste" และ "BCG Model" นำไปแปรรูปสู่น้ำหมักชีวภาพไล่แมลงศัตรูพืช ส่งต่อให้ชุมชนใช้ประโยชน์

 

ข่าวทั้งหมด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดสัมมนาหลักสูตรพัฒนากลยุทธ์การปฏิบัติงานด้านการสืบสวนฯ เสริมสร้างทักษะและเทคนิคด้านการสืบสวนให้แก่บุคลากรกรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ผู้บริหารกรมสรรพสามิตร่วมแสดงความยินดี บสย. วันคล้ายวันสถาปนา ก้าวสู่ปีที่ 33

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ผู้แทนสสภ.1-10 นำเสนอผลงาน 6 Flagship Projects ขยายผลตามยุทธศาสตร์ EASE Excise

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดงานครบรอบวันสถาปนา 92 ปี อดีตผู้บริหารฯ ร่วมเสวนาพิเศษ “92 ปี ก้าวแห่งความมั่นคง ก้าวสู่กรม ESG” หน่วยงานภาครัฐ-เอกชนร่วมแสดงความยินดี

กรมสรรพสามิต | Excise Department

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2567

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ผู้บริหารกรมสรรพสามิตร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาธนาคารเพื่อการส่งออกเเละนำเข้าเเห่งประเทศไทย (Exim Thailand)