สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
Rayong 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

ธงชาติ1

๒๘ กันยายน ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น “วันพระราชทานธงชาติไทย”

๒๘ กันยายน ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น “วันพระราชทานธงชาติไทย” นับเป็นประเทศที่ ๕๔ ของโลกที่มีวันธงชาติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานธงไตรรงค์ให้เป็นธงประจำชาติไทย 

    ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างฯ สำนักงานสรรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 ร่วมสนับสนุนวันสำคัญของชาติไทย

#วันพระราชทานธงชาติไทย

 

1ESG

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 สนองนโยบายกรมสรรพสามิต เดินหน้ายุทธศาสตร์ EASE EXCISE มุ้งเน้น ESG ยกระดับการปราบปรามสินค้าผิดกฏหมายและการจัดการของกลางที่มีประสิทธิภาพตามแนวคิด " ZERO  WASTE"  และ BCG MODEL นำไปแปรรูปสู่น้ำหมักชีวภาพ ไล่แมลงศัตรูพืช ส่งต่อให้ชุมชนใช้ประโยชน์

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 นางทรงรัตน์ วงษ์สุวรรณ สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2  พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 ส่งมอบน้ำสุราและยาสูบให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนงานตามภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตร หน่วยงานราชการ โดยการทำน้ำหมักชีวภาพจากพืชสมุนไพรจะมีประสิทธิภาพ  ในการควบคุมแมลงดีมาก เช่น ใบยาสูบ โดยทางศูนย์ฯ จะแจกจ่ายให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ที่รับผิดชอบ นำไปใช้ดูแลรักษาแปลงแม่พันธุ์และแปลงต้นแบบ รวมไปถึงการควบคุมแมลงและกำจัดศัตรูพืช สนองรับนโยบายกรมสรรพสามิต เดินหน้ายุทธศาสตร์  EASE Excise มุ่งเน้น ESG  ยกระดับการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมาย และการจัดการของกลางที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล นำนวัตกรรมเข้าจัดการใช้ทุกส่วนของบุหรี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามแนวคิด “Zero waste” และ “BCG Model” นำไปแปรรูปสู่น้ำหมักชีวภาพไล่แมลงศัตรูพืช ส่งต่อให้ชุมชนใช้ประโยชน์

1mou

สรรพสามิตและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) บูรณษการข้อมูลและกระบวนการทำงานยกระดับการปราบปรามผู้กระทำความผิดกฏหมายภาษีสรรพสามิตออนไลน์

กรมสรรพสามิตลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยกระดับการทำงานด้วยการบูรณษการความร่วมมือ ในการใช้ข้อมูล การทำงาน Data Analytc การสืบสวนสอบสวน รวมถึงการป้องกัน วางแผนติดตาม และปราบปรามการกระทำความผิดกฏหมายภาษีสรรพสามิตออนไลนื ทั้งนี้  เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการที่สุจริต  และยังเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคที่อาจเกิดอันตรายจากการบริโภคสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน 

 

ท่านภาค2 มาระยอง2

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 นำโดยนางทรงรัตน์  วงษ์สุวรรณ  สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ คณะทำงานตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการมาตรฐานการให้บริการของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 นำโดย นายละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสรรพสามิตภาคที่ 2

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 นำโดยนางทรงรัตน์  วงษ์สุวรรณ  สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 พร้อมด้วยข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่ในสังกัด 

ร่วมให้การต้อนรับ คณะทำงานตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 นำโดยนายละนอง  แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสรรพสามิตภาคที่ 2

โดยนำชมพื้นที่ด้านกายภาพจุดให้บริการต่างๆ พร้อมเสนอข้อมูล และตอบประเด็นข้อซักถามที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2

สงขลา1

สรรรพสามิตจับกุมบุหรี่หนีภาษีล็อตใหญ่กว่า 5 แสนซอง  มูลค่ากว่า 42 ล้าน ที่ อ.จะนะ จ.สงขลา

สรรพสามิตจัมกุมผู้กระทำความผิดบุหรี่หนีภาษีล็อตใหญ่  โดยสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 และ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา พร้อมบูรณาการร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งกองทัพเรือภาคที่ 2

ศร.ชล.ภาค 2  ฝ่ายปกครอง  ศุลกากรภาคที่ 4 และ  กอ.รมน. สงขลา ร่วมกันจัมกุมผู้กระทำความผิด พรบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560  บุหรี่หนีภาษียี่ห้อ Gold  Mount  ล็อตใหญ่จำนวน 532,500 ซอง

ประมาณมูลค่าสินค้า 42,000,000 บาท  ประมาณการมูลค่าภาษี 33,400,000บาท ณ สถานที่เกิดเหตุบริเวณท่าเทียบเรือ อ.จะนะ จ.สงขลา

 

ข่าวทั้งหมด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมสรรพสามิต | Excise Department

สรรพสามิตร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ปีที่ 21

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมกระจายเป้าหมายรายได้ภาษีสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567

กรมสรรพสามิต | Excise Department

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมพื้นที่ในสังกัด สสภ.8

กรมสรรพสามิต | Excise Department

สรรพสามิตจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เวลา 08.00 น. เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 14/2566 (ครั้งที่33)

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุม กระจายเป้าหมายรายได้ภาษีสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กรมสรรพสามิต | Excise Department

สรรพสามิตจัดสัมมนาเพิ่มศักยภาพและทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมผู้บริหารสำหรับข้าราชการระดับผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการพิเศษ