สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
Rayong 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

ปล่อยปลา11

กิจกรรมปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 91 ปี

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 โดย นายบุญธรรม เสาวดี ตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างได้จัดกิจกรรมปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 91 ปี ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณท่าน้ำวัดไผ่ล้อม อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 

วันพระเจ้าตากสิน1

พิธีบวงสรวงและถวายราชสักการะพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2565

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและถวายราชสักการะพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดทูนวีรกรรม เนื่องในวันปราบดาภิเษกและกอบกู้เอกราชชาติไทย ครบ 254 ปี โดยมี นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดลุ่มมหาชัยชุมพล (พระอารามหลวง) ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

พิธีเจริญพระพุทธมนต์1

เข่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายบุญธรรม เสาวดี สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 เข่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระอุโบสถ วัดป่าประดู่ พระอารามหลวง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมี นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี

วันปิยะมหาราช1

เข้าร่วมกิจกรรม 23 ตุลาคม 2565 "วันปิยะมหาราช"

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 เข้าร่วมกิจกรรม 23 ตุลาคม 2565 “วันปิยะมหาราช”
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

ข่าวทั้งหมด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการ HR Excise: Care & Share ครั้งที่ 2

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมฯ พ.ศ. 2566

กรมสรรพสามิต | Excise Department

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 3/2566 (ครั้งที่ 22)

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ครั้งที่ 2

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับการให้บริการของกรมสรรพสามิตด้วย UX & Service Journey Design (ครั้งที่3) (Listening Workshop) การรับฟังผู้ประกอบการสรรพสามิต สินค้าเครื่องดื่ม

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่การเป็น EASE Excise (EASE Excise Steering Committee) ครั้งที่ 2/2566