สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
Rayong 2 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

3 มิถุนายน 2565_9

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 เข้าร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล และเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565   เวลา 07.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 เข้าร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ สนามสวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และเวลา 17.30 น. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565  ณ สนามสวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ปลูกต้นไม้ 2

🌳โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรม "ปลูกต้นไม้และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น🌳

📌เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565

📢สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรม "ปลูกต้นไม้และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น🌳🌳 ณ รร.บ้านบึงต้นชัน หมู่ที่ 4 ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

 

กิจกรรม จิตอาสาผักตบชวา6

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ และกำจัดผักตบชวา เนื่องในโอกาสวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันฉัตรมงคล) 

วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ และกำจัดผักตบชวา เนื่องในโอกาสวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันฉัตรมงคล) ณ บริเวณบึงจำรุง ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ทำบุญวันเกิดกรมฯ5

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันสถาปนา 90 ปี กรมสรรพสามิต ณ วัดหนองผักหนาม เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 65

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันสถาปนา 90 ปี กรมสรรพสามิต ณ วัดหนองผักหนาม  โดยมีนายบุญธรรม เสาวดี สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 และนายพยุง บุญสมสุวรรณ สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมทำบุญฯ ในครั้งนี้

รดน้ำดำหัว65

กิจกรรมวันสงกรานต์ ในวันที่ 8 เมษายน 2565 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2

นายบุญธรรม เสาวดี สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 พร้อมคณะข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรท่านสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในกิจกรรมวันสงกรานต์ ในวันที่ 8 เมษายน 2565 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2

ข่าวทั้งหมด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะอนุกรรมการสรรพสามิตสงเคราะห์ ครั้งที่ 2/2565

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต ครั้งที่ 2/2565

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การฝึกอบรมข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ผู้บริหารกรมสรรพสามิตร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ผู้บริหารกรมสรรพสามิตให้สัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของส่วนราชการฯ

กรมสรรพสามิต | Excise Department

อธิบดีกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม