สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1
Rayong 1 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

LINE_ALBUM_sprc ร่วมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พัฒน_0.jpg

"โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว"

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565  เจ้าหน้าที่สรรพสามิต ประจำโรงกลั่นน้ำมันสตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง นำโดย นางสาวกมลรัตน์  ขัติยะราช  เข้าร่วม "โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว" กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสาน 100 ล้านต้น ณ โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน หมู่ที่ 5 ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

2.jpg

 ผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน : น้ำใบไผ่ จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไผ่มีสุข

น้ำใบไผ่หอมสดชื่นและผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย เช่น ใบไผ่อบแห้ง, ถ่ายดูดกลิ่นจากไผ่, เยลลี่ไผ่, สบู่ชาโคล, และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมายจากชุมชนในตำบลกระแสบน

 

ผลิตโดย : วิสาหกุจชุมชนไผ่มีสุข

77 หมู่ 8 ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

ติดต่อสอบถาม : 038-992025 , 080-6324559

FB.webp ไผ่มีสุข  ID Line.jpg คุณปุ้ม

LINE_ALBUM_ทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต_๒๒๐๕๐๕_3.jpg

ทำบุญครบรอบ 90 ปีวันสถาปนากรมสรรพสามิต

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 ร่วมกับ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 จัดกิจกรรมทำบุญครบรอบ 90 ปี วันสถาปนากรมสรรพสามิต ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ณ วัดหนองผักหนาม ต.มาบข่า อ.เมือง จ.ระยอง 

S__14803016.jpg

ประชุมหารือเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วันที่ 28 มีนาคม 2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 ร่วมกับสำนักงานสรรพสมามิตภาคที่ 2  จัดการประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำหรับผู้ประกอบการน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน  ในประเด็นเรื่อง "การจำหน่ายน้ำมันดีเซลในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรไทย"โดยมีตัวแทนผู้ประกอบการจาก บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  บริษัท ค้าน้ำมันประมงไทย (2003) จำกัด และ บริษัท ไทยแหลมทอง ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส จำกัด  เข้าร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานและผู้ประกอบการ

LINE_ALBUM_งามอย่างไทย แต่งผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง_๒๒_11.jpg

กิจกรรม "งามอย่างไทย แต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง"

สำนักงานสรรพสามิตพื้ันที่ระยอง 1 ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดแต่งผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองทุกวันศุกร์ ตามกิจกรรม "งามอย่างไทย แต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง" ซึ่งเป็นกิจกรรมเพิ่มเติมใน 3 มิติ ด้านการยึดมั่นวิถีวัฒนธรรมอนดีงามของไทย ตามโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ของกรมสรรพสามิต

ข่าวทั้งหมด


ZONENING

บริการอิเล็กทรอนิกส์

รับเรื่องร้องเรียน

แจ้งเบาะแส