สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1
Rayong 1 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

LINE_ALBUM_ประชุมเดือน ก.ค.65_๒๒๐๘๐๓_19.jpg

ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

วันนี้ (วันที่ 3 สิงหาคม 2565) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือนกรกฏาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และประชุมผ่านระบบ ZOOM โดยมี นายพยุง บุญสมสุวรรณ สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 เป็นประธานในการประชุม

LINE_ALBUM_Site Visit GECC กพร. คณะที่5_๒๒๐๗๑๙_8.jpg

คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เข้าตรวจประเมิน และเยี่ยมชมสถานที่ (Site Visit)

ด้วยในวันที่ 19 ก.ค. 65 เวลา 14.00 น.  คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เข้าตรวจประเมิน และเยี่ยมชมสถานที่ (Site Visit) ณ สนง.สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 โดยคณะทำงานฯ ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 และคณะ ได้นำชมสถานที่ และนำเสนอผลงานนวัตกรรมของพื้นที่  ภาพรวมการประชุมการตรวจประเมินในวันนี้

  •  

 

444976.jpg

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส Covid-19 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองมาบตาพุด มาดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส Covid-19 ภายในอาคารสำนักงานฯ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้มาขอรับบริการ 

252741.jpg

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นายธิบดี วัฒนกุล เดินทางมาตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง

วันนี้ (29 มิถุนายน 2565) เวลา 10.00 น. นายธิบดี วัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางมาตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในท้องที่จังหวัดระยอง เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมี นายพยุง บุญสมสุวรรณ สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการดังกล่าว พร้อมนี้ ท่านผู้ตรวจราชการได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1

LINE_ALBUM_ประชุมประจำเดือน พ.ค.65_๒๒๐๖๑๐_1.jpg

ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2565

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 จัดประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 วันที่ 10 มิถุนายน 2565 

ข่าวทั้งหมด


ZONENING

บริการอิเล็กทรอนิกส์

รับเรื่องร้องเรียน

แจ้งเบาะแส