สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1
Rayong 1 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

15003_โลโก้กรมสีฟ้า-808x1024.jpg

📌แจ้งวัดหยุดราชการ

❌วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 หยุดชดเชยวันมาฆบูชา

เปิดทำการปกติวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

แจ้งวันหยุด 26 ก.พ. 67.png

ติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook.png : เพจสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1

15003_โลโก้กรมสีฟ้า-808x1024.jpg

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินภาคความรู้และความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1

ประกาศ สัมภาษณ์.png

>>ประกาศกรมสรรพสามิต<<

ป้ายมอบทุน.png

โครงการ “Excise care : จากใจสรรพสามิต ยิ่งให้ ยิ่งได้"

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00 น. นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 พร้อมด้วยคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 จัดกิจกรรม ภายใต้โครงการ “จาก ใจ EXCISE ยิ่งให้ ยิ่งได้” สร้างเสริมคุณงามความดี ครบรอบ 92 ปี วันสถาปนากรมสรรพสามิต” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบ 92 ปี (วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567) โดยมอบเงินเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ดนตรีชมรมดนตรี โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง โดยมี นายธนพงศ์ สุขะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม เป็นผู้รับมอบ

LINE_ALBUM_2024.2.13_๒๔๐๒๑๓_16.jpg

ชมภาพและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook.png : เพจสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1

15003_โลโก้กรมสีฟ้า-808x1024.jpg

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1

ประกาศรายชื่อ.png

>>ประกาศกรมสรรพสามิต<<

ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม1.jpg

"การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม"

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น.

นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 พร้อมด้วย นายชูชีพ พุทธา หัวหน้าฝ่ายปราบปราม เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี และเจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงกลั่นน้ำมัน เข้าร่วมประชุมการจัดทำแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม สำหรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีหรือคืนภาษีหรือลดอัตราภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ร่วมกับ สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต และศูนย์ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปนม.ตร.) ในการนี้พลตำรวจเอกไกรบุญ ทรวดทรง ผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Join Zoom Meeting ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1

ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม2.jpg

ชมภาพและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook.png : เพจสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1

ข่าวทั้งหมด


แนะนำ ส.

คลินิกภาษี

แบบประเมินความพึงพอใจ

ZONENING

บริการอิเล็กทรอนิกส์

รับเรื่องร้องเรียน

แจ้งเบาะแส