สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1
Rayong 1 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

1.png

ประกาศกรมสรรพสามิต

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถและเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น (สอบสัมภาษณ์)
รายละเอียดคลิก

LINE_ALBUM_151165_๒๒๑๑๑๖_20.jpg

ประชุมประจำเดือน ต.ค. 65

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 จัดการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือนตุลาคม 2565 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โดยมี นายพยุง บุญสมสุวรรณ สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 เป็นประธานในการประชุม 

313861110_459423019625142_7730077544357128378_n.jpg

พิธีเปิดอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1

พิธีทำบุญเปิดอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต และนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีทำบุญเปิดอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมเปิดป้ายอาคารสำนักงานฯ ในการนี้ อธิบดีกรมสรรพสามิตและคณะผู้บริหารได้ตรวจเยี่ยมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 ในครั้งนี้ด้วย โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

LINE_ALBUM_ประชุม 51065_๒๒๑๐๐๕_0.jpg

ประชุมประจำเดือน ก.ย.65

ในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 จัดการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง ประจำเดือน ก.ย.65 โดยมี นายพยุง บุญสมสุวรรณ สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 เป็นประธานในการประชุม

LINE_ALBUM_รับโล่ GECC 28965_๒๒๐๙๒๙_0.jpg

พิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC

นายพยุง  บุญสมสุวรรณ  สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1  เข้ารับรางวัลมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  ประจำปี 2565 จากนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ  โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 ได้รับรางวัลมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  ประจำปี 2565  ในระดับ “ก้าวหน้า” (สีเงิน) จากการให้บริการผู้ประกอบอุตสาหกรรม และประชาชน ด้วยนวัตกรรมให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย  ทั้งนี้ 

 

ข่าวทั้งหมด


ZONENING

บริการอิเล็กทรอนิกส์

รับเรื่องร้องเรียน

แจ้งเบาะแส