สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 ดำเนินการตรวจ Atk ให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าปฏิบัติงาน

เมื่อวันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 ได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่จาก กรมควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดระยอง มาดำเนินการตรวจคัดกรอง Atk ให้กับเจ้าหน้าาที่ของสำนักงานฯ ก่อนเข้าปฏิบัติงาน เพื่อเป้นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19


  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg
  • 007.jpg