ประชาชน/ผู้เสียภาษี > สถิติภาษี
  

bantax2.jpg

bantax1.jpg

รายงานผลการจัดเก็บรายได้