สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1
Rayong 1 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

444976.jpg

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส Covid-19 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองมาบตาพุด มาดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส Covid-19 ภายในอาคารสำนักงานฯ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้มาขอรับบริการ 

252741.jpg

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นายธิบดี วัฒนกุล เดินทางมาตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง

วันนี้ (29 มิถุนายน 2565) เวลา 10.00 น. นายธิบดี วัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางมาตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในท้องที่จังหวัดระยอง เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมี นายพยุง บุญสมสุวรรณ สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการดังกล่าว พร้อมนี้ ท่านผู้ตรวจราชการได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1

LINE_ALBUM_ประชุมประจำเดือน พ.ค.65_๒๒๐๖๑๐_1.jpg

ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2565

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 จัดประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 วันที่ 10 มิถุนายน 2565 

LINE_ALBUM_จิตอาสาพัฒนาถนนปลูกต้นไม้ เนื่องในวั_5.jpg

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 นำโดยนายพิศิษฐ  รู้กิจอารยะ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สรรพสามิต เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดถนนและปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

 

157530.jpg

ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามประกาศกรมสรรพสามิต

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565  เวลา 10.00 น.  นายพยุง  บุญสมสุวรรณ  สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1  เป็นประธานการประชุม “ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร” โดยมีผู้อำนวยการส่วนควบคุมระบบปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม เป็นผู้ชี้แจงการปฏิบัติตามประกาศฯ ดังกล่าว โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

- ด่านศุลกามาบตาพุด 

- ศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง  (ศปนม.ตร.)

- ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 

- บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  

- บริษัท ค้าน้ำมันประมงไทย (2003) จำกัด 

 

LINE_ALBUM_ตรวจรับการประเมิน GECC_๒๒๐๕๒๗_7.jpg

เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

วันนี้ (27 พฤษภาคม 2565) เวลา 13.30 น. นายพยุง  บุญสมสุวรรณ  สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1  พร้อมคณะเข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GEEC) ของคณะอนุกรรมการตรวจประเมิน คณะที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2565  โดยมี นายวชิระ เพ่งผล ประธานอนุกรรมการ และ นายอนุชิต ฮุนสวัสดิกุล  อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการ โดยผ่านการตรวจแบบ Video Conference โปรแกรม Zoom Meeting    ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1

LINE_ALBUM_sprc ร่วมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พัฒน_0.jpg

"โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว"

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565  เจ้าหน้าที่สรรพสามิต ประจำโรงกลั่นน้ำมันสตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง นำโดย นางสาวกมลรัตน์  ขัติยะราช  เข้าร่วม "โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว" กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสาน 100 ล้านต้น ณ โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน หมู่ที่ 5 ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

2.jpg

 ผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน : น้ำใบไผ่ จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไผ่มีสุข

น้ำใบไผ่หอมสดชื่นและผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย เช่น ใบไผ่อบแห้ง, ถ่ายดูดกลิ่นจากไผ่, เยลลี่ไผ่, สบู่ชาโคล, และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมายจากชุมชนในตำบลกระแสบน

 

ผลิตโดย : วิสาหกุจชุมชนไผ่มีสุข

77 หมู่ 8 ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

ติดต่อสอบถาม : 038-992025 , 080-6324559

FB.webp ไผ่มีสุข  ID Line.jpg คุณปุ้ม

LINE_ALBUM_ทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต_๒๒๐๕๐๕_3.jpg

ทำบุญครบรอบ 90 ปีวันสถาปนากรมสรรพสามิต

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 ร่วมกับ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 จัดกิจกรรมทำบุญครบรอบ 90 ปี วันสถาปนากรมสรรพสามิต ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ณ วัดหนองผักหนาม ต.มาบข่า อ.เมือง จ.ระยอง 

S__14803016.jpg

ประชุมหารือเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วันที่ 28 มีนาคม 2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 ร่วมกับสำนักงานสรรพสมามิตภาคที่ 2  จัดการประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำหรับผู้ประกอบการน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน  ในประเด็นเรื่อง "การจำหน่ายน้ำมันดีเซลในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรไทย"โดยมีตัวแทนผู้ประกอบการจาก บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  บริษัท ค้าน้ำมันประมงไทย (2003) จำกัด และ บริษัท ไทยแหลมทอง ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส จำกัด  เข้าร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานและผู้ประกอบการ