สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1
Rayong 1 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

1.png

ประกาศกรมสรรพสามิต

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถและเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น (สอบสัมภาษณ์)
รายละเอียดคลิก

LINE_ALBUM_151165_๒๒๑๑๑๖_20.jpg

ประชุมประจำเดือน ต.ค. 65

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 จัดการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือนตุลาคม 2565 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โดยมี นายพยุง บุญสมสุวรรณ สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 เป็นประธานในการประชุม 

313861110_459423019625142_7730077544357128378_n.jpg

พิธีเปิดอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1

พิธีทำบุญเปิดอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต และนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีทำบุญเปิดอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมเปิดป้ายอาคารสำนักงานฯ ในการนี้ อธิบดีกรมสรรพสามิตและคณะผู้บริหารได้ตรวจเยี่ยมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 ในครั้งนี้ด้วย โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

LINE_ALBUM_ประชุม 51065_๒๒๑๐๐๕_0.jpg

ประชุมประจำเดือน ก.ย.65

ในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 จัดการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง ประจำเดือน ก.ย.65 โดยมี นายพยุง บุญสมสุวรรณ สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 เป็นประธานในการประชุม

LINE_ALBUM_รับโล่ GECC 28965_๒๒๐๙๒๙_0.jpg

พิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC

นายพยุง  บุญสมสุวรรณ  สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1  เข้ารับรางวัลมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  ประจำปี 2565 จากนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ  โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 ได้รับรางวัลมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  ประจำปี 2565  ในระดับ “ก้าวหน้า” (สีเงิน) จากการให้บริการผู้ประกอบอุตสาหกรรม และประชาชน ด้วยนวัตกรรมให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย  ทั้งนี้ 

 

uatucm469184.jpg

พิธีมอบรางวัลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ) ดีเด่น

นายพยุง  บุญสมสุวรรณ  สรรพสามิตพื้นที่ระยอง และคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดระยอง คบจ.ระยอง เข้ารับรางวัลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดระยอง ได้รับรางวัล คบจ. ดีเด่น รางวัลที่ ในการนี้ นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล คบจ. ดีเด่น ดังกล่าว

 

LINE_ALBUM_ประชุมเดือน สิงหาคม 65_๒๒๐๙๐๕_8.jpg

ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2565

วันนี้ (วันอังคารที่ 5 กันยายน 2565) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 ดำเนินการจัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1

LINE_ALBUM_โครงการสร้างโอกาสการค้า ร่วมพัฒนา SMEs ร_12.jpg

เข้าร่วมงานโครงการ “สร้างโอกาสการค้าร่วมพัฒนา SMEs ระยอง”

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. นายพิชญ์พงษ์ ปัญญาภัคพงษ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เป็นผู้แทนสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 เข้าร่วมงานโครงการ “สร้างโอกาสการค้าร่วมพัฒนา SMEs ระยอง” ณ ห้องประปทุมราช ชั้น 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีไอร์อาร์พีซี อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งจัดโดยคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ระยอง โดยมี นายพิสัณห์ เนื่องจำนงค์ คลังจังหวัดระยอง เป็นประธานจัดงาน วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการนี้ นายอดิเรก หมัดรอ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 เข้าร่วมเสวนาเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต ภายในงานมีการจัดบูธออกร้านของวิสาหกิจชุมชนไผ่มีสุข เจ้าของผลิตภัณฑ์ น้ำใบไผ่ ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นสินค้าที่มีความโดดเด่นประจำจังหวัดระยอง (OTOP) ของปี 2565 และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ใบไผ่อบแห้ง, ถ่ายดูดกลิ่นจากไผ่, เยลลี่ไผ่, สบู่ชาโคล

LINE_ALBUM_ประชุมเดือน ก.ค.65_๒๒๐๘๐๓_19.jpg

ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

วันนี้ (วันที่ 3 สิงหาคม 2565) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือนกรกฏาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และประชุมผ่านระบบ ZOOM โดยมี นายพยุง บุญสมสุวรรณ สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 เป็นประธานในการประชุม

LINE_ALBUM_Site Visit GECC กพร. คณะที่5_๒๒๐๗๑๙_8.jpg

คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เข้าตรวจประเมิน และเยี่ยมชมสถานที่ (Site Visit)

ด้วยในวันที่ 19 ก.ค. 65 เวลา 14.00 น.  คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เข้าตรวจประเมิน และเยี่ยมชมสถานที่ (Site Visit) ณ สนง.สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 โดยคณะทำงานฯ ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 และคณะ ได้นำชมสถานที่ และนำเสนอผลงานนวัตกรรมของพื้นที่  ภาพรวมการประชุมการตรวจประเมินในวันนี้

  •