สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1
Rayong 1 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

4.jpg

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 นำโดย นายอดิเรก หมัดรอ  นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 46 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณสนามสวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีฯ

 3.jpg

15003_โลโก้กรมสีฟ้า-808x1024.jpg

📢 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักข้าราชการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ >>รายละเอียดเพิ่มเติม<< uatucm423216.png

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_page-0001.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต_page-0001.jpg

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานสรรพสามิต คลิกที่นี่

  •  

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานสรรพสามิต คลิกที่นี่

341702275_763881588640015_6197927327050921649_n.jpg

ประชุมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. นายพยุง บุญสมสุวรรณ สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 พร้อม ด้วยคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับการตรวจราชการ กับ ดร.ธิบดี วัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในท้องที่จังหวัดระยอง โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Cisco Webex Meetings ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1

img-230412142623_page-0001.jpg

📢 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบปฏิบัติ) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง พนักงานสรรพสามิต

กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินภาคคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น (สอบสัมภาษณ์) ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 038-694069 ฝ่ายอำนวยการ  >>รายละเอียดเพิ่มเติม<<

4.jpg

📢  พิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์

🌳 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 นำโดยนายพิชญ์พงษ์ ปัญญาภัคพงศ์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส เข้าร่วมพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ เพื่อน้อมถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ โดยมีนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดป่าประดู่ พระอารามหลวง ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

7.jpg

1.jpg

📢  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานและผู้ประกอบการ

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 จัดการประชุมร่วมกับ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง และโรงแยกก๊าซธรรม หน่วยที่ 7 ครั้งที่ 1 เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี , การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซ รวมถึงขั้นตอนการดำเนินงานทางสรรพสามิตสำหรับผลิตภัณฑ์ 4 ชนิด เนื่องจากมีการขยายหน่วยการผลิตของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7 เพื่อทดแทนและรองรับกำลังการผลิตของโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 1 (GSP1) ซึ่งเปิดดำเนินการมาแล้วกว่า 30 ปี

6.jpg

📢 ประชุมรับมอบนโยบายกรมสรรพสามิต

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 เพื่อรับนโยบายกรมสรรพสามิต  ในการกำชับใช้มาตรการทางวินัยโดยเคร่งครัด กรณีเจ้าหน้าที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต และการเสริมสร้างทัศนคติปลูกจิตสำนึกให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566

1.jpg

🙏กิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2566

🙏 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 นำโดยนายรุ่งวิทย์  โสภาคำ และ นางสาวภัทนี  อันันทศร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2566

กิจกรรมประกอบไปด้วย พิธีทำบุญตักบาตร (ภาคเช้า) และ พิธีเวียนเทียน (ภาคค่ำ) โดยมี นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดเนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง