สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1
Rayong 1 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

419897097_712625204304921_8365871034901210158_n.jpg

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มคืนความสุขให้กับประชาชน จังหวัดระยอง พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1”

วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มคืนความสุขให้กับประชาชน จังหวัดระยอง พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1” โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 ได้ออกบูธประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ และภารกิจของกรมสรรพสามิตเพื่อขับเคลื่อนเข้าสู่องค์กรต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดี (Environment, Social, Governance : ESG) ตลอดจนการแนะนำการให้บริการผู้ประกอบการและประชาชนของกรมสรรพสามิตผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (e-Excise) บริการอิเล็กทรอนิกส์จุดเดียว พร้อมทั้งได้นำ น้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการไล่ศัตรูพืชที่ได้จากนำบุหรี่ของกลางที่คดีสิ้นสุดแล้วมาแปรรูปเป็นน้ำหมักชีวภาพมอบให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานโครงการฯ ณ วัดพลงไสว หมู่ 2 ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

420460141_712626194304822_7400255712941620436_n.jpg

ชมภาพและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook.png : เพจสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1

หน้า esg.png

Excise ESG

วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 17.00 น.

นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 นำทีมข้าราชการ และบุคลากรในสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 ร่วมกันออกกำลังกาย ด้วยกีฬาแชร์บอล ณ สนามกีฬาศูนย์ราชการจังหวัดระยอง การออกกำลังกายครั้งนี้เพื่อนำปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้กับชาวสรรพสามิต ได้ร่วมกันดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม Excise ESG ที่กรมสรรพสามิตได้ขับเคลื่อนเรื่องการส่งเสริมสุขภาพให้กับบุคลากร

2.jpg

ชมภาพและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook.png : เพจสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1

 

15003_โลโก้กรมสีฟ้า-808x1024.jpg

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศกรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. 67 - 2 ก.พ. 67 สมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

ป้ายจุดต่างๆ.ai.png

15003_โลโก้กรมสีฟ้า-808x1024.jpg

📢 ประกาศเจตนารมณ์

📢 ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy 66_page-0001.jpg

409182166_756421223191644_927401532355084875_n.jpg

📌 NO GIFT POLICY

❌🎁  “งดรับของขวัญ”🎁❌

รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล

เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส

ขอขอบคุณทุกความปรารถนาดีและไมตรีจิตของท่าน

“แสดงความปรารถนาดีต่อกันด้วยการใช้บัตรอวยพร หรืออวยพรในสื่อสังคมออนไลน์แทนการให้ของขวัญ” 🙏🏻

409182166_756421223191644_927401532355084875_n.jpg


 

3.jpg

การประชุมร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและผู้ส่งออกสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบ

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 นำโดย นายบุญธรรม เสาวดี สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 ดำเนินการจัดการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและผู้ส่งออกสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย "แนวคิดการบริหารและพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน" (Environmental, Social, Governance: ESG) ของกรมสรรพสามิต สร้างมาตรฐานสากลเดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิตและยกระดับการบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ

2.jpg