สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1
Rayong 1 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง1.png

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง สรรพสามิตพื้นที่ระยอง1 มอบหมายให้นายพิศิษฐ รู้กิจอารยะ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลาการภายในสำนักงาน เข้าร่วมในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2567 โดยได้รับเกียรติจากนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมศูนย์ราชการ จังหวัดระยอง

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง1.png

ชมภาพและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook.png : เพจสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1

ประชุม ก.พ.67.png

ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

          วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567  เวลา 10.00 น.  นางวิชชุมนตร์  ปิ่นทอง  สรรพสามิตพื้นที่ระยอง1  เป็นประธานการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567  เพื่อสอบถามปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งชี้แจงแนวนโยบายและ 6 กลยุทธ์หลักของกรมสรรพสามิต

ประชุม ก.พ.67.png

ชมภาพและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook.png : เพจสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1

S__15188038_0.jpg

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 07.30 น. นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง สรรพสามิตพื้นที่ระยอง1 มอบหมายนายชูชีพ พุทธา นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานกระทรวงการคลัง ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2567 มีนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมในพิธีฯ ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง1 (1).png

ชมภาพและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook.png : เพจสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1

422852696_797934455707262_8271536591080709433_n.jpg

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 นำโดย นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภายในสำนักงาน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดระยอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีนายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆราวาส และได้รับความเมตตาจากพระเทพสิทธิเวที เจ้าอาวาสวัดเนินพระ เจ้าคณะจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ พระอุโบสถ วัดป่าประดู่ พระอารามหลวง ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง

89124_0.jpg

ชมภาพและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook.png : เพจสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1

15003_โลโก้กรมสีฟ้า-808x1024.jpg

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศกรมสรรพสามิตสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต ลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 ไปรายงานตัวในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. ณ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

สอบผ่านลูกจ้าง นักวิชาการสรรพสามิต.png

>>ประกาศกรมสรรพสามิต<<

15003_โลโก้กรมสีฟ้า-808x1024.jpg

📌แจ้งวัดหยุดราชการ

❌วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 หยุดชดเชยวันมาฆบูชา

เปิดทำการปกติวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

แจ้งวันหยุด 26 ก.พ. 67.png

ติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook.png : เพจสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1

15003_โลโก้กรมสีฟ้า-808x1024.jpg

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินภาคความรู้และความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1

ประกาศ สัมภาษณ์.png

>>ประกาศกรมสรรพสามิต<<

ป้ายมอบทุน.png

โครงการ “Excise care : จากใจสรรพสามิต ยิ่งให้ ยิ่งได้"

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00 น. นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 พร้อมด้วยคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 จัดกิจกรรม ภายใต้โครงการ “จาก ใจ EXCISE ยิ่งให้ ยิ่งได้” สร้างเสริมคุณงามความดี ครบรอบ 92 ปี วันสถาปนากรมสรรพสามิต” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบ 92 ปี (วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567) โดยมอบเงินเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ดนตรีชมรมดนตรี โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง โดยมี นายธนพงศ์ สุขะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม เป็นผู้รับมอบ

LINE_ALBUM_2024.2.13_๒๔๐๒๑๓_16.jpg

ชมภาพและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook.png : เพจสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1

15003_โลโก้กรมสีฟ้า-808x1024.jpg

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1

ประกาศรายชื่อ.png

>>ประกาศกรมสรรพสามิต<<

ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม1.jpg

"การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม"

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น.

นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 พร้อมด้วย นายชูชีพ พุทธา หัวหน้าฝ่ายปราบปราม เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี และเจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงกลั่นน้ำมัน เข้าร่วมประชุมการจัดทำแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม สำหรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีหรือคืนภาษีหรือลดอัตราภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ร่วมกับ สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต และศูนย์ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปนม.ตร.) ในการนี้พลตำรวจเอกไกรบุญ ทรวดทรง ผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Join Zoom Meeting ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1

ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม2.jpg

ชมภาพและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook.png : เพจสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1