สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1
Rayong 1 Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

15003_โลโก้กรมสีฟ้า-808x1024.jpg

กรมสรรพสามิตเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ จำนวน 123 อัตรา

“มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกรมสรรพสามิต...กำลังสำคัญในการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตต่อไปในอนาคต”

กรมสรรพสามิตเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ จำนวน 123 อัตรา (ต้องสอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต www.excise.go.th/job  ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – 21 พฤษภาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  0 2241 4775 , 0 2241 5600-18 ต่อ 542321-25 (วันและเวลาราชการ) 

รับสมัครข้าราชการ 67 แนวตั้ง.jpg 

รองผู้ว่าตรวจเยี่ยม สนง. 67.jpg

นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1

วันพุธที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 ส่วนราชการในการกำกับดูแล เพื่อมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตลอดจนแนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยมี นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ นางทรงรัตน์ วงษ์สุวรรณ สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1

รองผู้ว่าตรวจเยี่ยม สนง. 67.jpg

ชมภาพและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook.png : เพจสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1

ตรวจจุดตรวจสงกรานต์ 67.jpg

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจร่วมบูรณาการ จุดบริการประชาชน จุดตรวจชุมชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567

วันที่ 15 เมษายน 2567 นางวิชชุมนต์ ปิ่นทอง สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 มอบหมายให้นายศิริชัย จำเนียรแพทย์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามเป็นผู้แทนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจร่วมบูรณาการ จุดบริการประชาชน จุดตรวจชุมชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 ณ จุดตรวจทางถนนท้องที่อำเภอปลวกแดง จำนวน 7 จุด ภายใต้มาตรการ “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” พร้อมเข้าร่วมประชุมรายงานผลการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคชัย ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

ตรวจจุดตรวจสงกรานต์ 67.jpg

ชมภาพและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook.png : เพจสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1

ประชุม เม.ย.67.jpg

ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2567 และกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรท่านสรรพสามิตพื้นที่

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง1 จัดประชุมประจำเดือนมีนาคม 2567 และกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรท่านสรรพสามิตพื้นที่ สืบสานประเพณีสงกรานต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นการส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย   

          วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน  2567  เวลา 10.00 น.  นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 เป็นประธานการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนมีนาคม 2567  เพื่อสอบถามปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งร่วมกันกำหนดกลยุทธในการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 ภายใต้กลยุทธหลักของกรมสรรพสามิต “ตรงเป้า ตรงกลุ่ม ตรงใจ” เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตและยกระดับการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้แนวคิด ESG ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต ณ ห้องประชุม ชั้น 3  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1  

          พร้อมนี้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 ร่วมกันรดน้ำขอพรท่านสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 ตามประเพณีสงกรานต์เพื่อเป็นสิริมงคลและร่วมส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย  รวมทั้ง กิจกรรม “เก่ง ดี มีสุข” โดยรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในองค์กร พร้อมได้มอบแก้วน้ำสุญญากาศเก็บความร้อน-เย็นเป็นของขวัญวันเกิดสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่มีวันเกิดในเดือนมีนาคม 2567 เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุข สำหรับแก้วน้ำสุญญากาศสามารถเก็บความร้อน - ความเย็นได้นาน ผลิตจากสเตนเลสไม่เป็นสนิม สามารถใช้ซ้ำ หรือนำไป รีไซเคิลได้ ทดแทนแก้วพลาสติกในการใส่เครื่องดื่มร้อนหรือเย็นเพื่อดื่มระหว่างการทำกิจกรรมประจำวันได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมตามนโยบาย ESG ของกรมสรรพสามิต

ประชุม เม.ย.67.jpg

ชมภาพและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook.png : เพจสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1

วางพุ่มทอง พุ่มเงิน 2-4-67.png

พิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 69 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 19.00 น. นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง สรรพสามิตพื้นที่ระยอง1 พร้อมด้วยข้าราชการ บุคลากรในสำนักงาน ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 69 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567

โดยได้รับเกียรติจากนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีฯ ณ เวทีกลางบริเวณถนนริมน้ำ (ฝั่งโรงเรียนอนุบาล) อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

วางพุ่มทอง พุ่มเงิน 2-4-67.png

ชมภาพและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook.png : เพจสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1

เฉลิมพระเกียรติ 94 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน.jpg

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง สรรพสามิตพื้นที่ระยอง1 พร้อมด้วยข้าราชการ บุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 70 รูป และร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี ในงานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง เฉลิมพระเกียรติ 94 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567 ณ บริเวณสวนศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

เฉลิมพระเกียรติ 94 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน.jpg

ชมภาพและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook.png : เพจสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1

ข้าราชการพลเรือน67.jpg

พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567

วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง สรรพสามิตพื้นที่ระยอง1 มอบหมายนายสมชาย แก้วสาคร นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" และวันข้าราชการพลเรือน" ประจำปี 2567 โดยมี นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และกล่าวคำถวายราชสดุดีน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณฯ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

ข้าราชการพลเรือน67.jpg

ชมภาพและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook.png : เพจสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1

28-3-67.jpg

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 16.00 น. นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง สรรพสามิตพื้นที่ระยอง1 นำข้าราชการ และบุคลากรในสำนักงานเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีนายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม ปลัดจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยได้รับความเมตตาจากพระสิทธิวชิรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดระยอง วัดพลงช้างเผือก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ ศาลาพุทธชยันตี วัดบ้านค่าย ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

28-3-67.jpg

ชมภาพและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook.png : เพจสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1

15003_โลโก้กรมสีฟ้า-808x1024.jpg

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขายทอดตลาดของกลางคดีสุรา

ขายทอดสุรา 3-67.png

>>ประกาศสำนักงาน<<

ตรวจปฏิบัติการ SPRC.jpg

ตรวจเยี่ยมบริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC)

  วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้เข้าตรวจเยี่ยมบริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC) พร้อมทั้งตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สรรพสามิตประจำ โรงกลั่นน้ำมันฯ โดยมี ผู้ควบคุมโรงกลั่นน้ำมัน และตัวแทนบริษัท นำตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน

ตรวจปฏิบัติการ SPRC.jpg

ชมภาพและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook.png : เพจสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1