สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี โครงการ "คืนชีวิตให้สายน้ำ คืนความงามให้แผ่นดิน" 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี โครงการ "คืนชีวิตให้สายน้ำ คืนความงามให้แผ่นดิน" 
วันพุธ ที่ 26 พฤษภาคม 2564  ณ บริเวณริมคลองขุดลัดราชบุรี ต.พงสวาย และ ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี