สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี ร่วมกับ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 ได้จัดทำโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี ร่วมกับ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 
ได้จัดทำโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ บ้านหัวเขาจีน 
ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 256
จัดทำองค์ความรู้ในหัวข้อการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มเพื่อทำเป็น CSR
โดยมี ว่าที่ ร.ต.ศุภมาศ  กุลศลกู้เกียรติ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร