เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 จัดประชุมสรรพสามิต เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา 
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 จัดประชุมสรรพสามิตสัญจร เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม
ณ บ้านหัวเขาจีน ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี พร้อมด้วยสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัด