สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

พิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันนี้ (13 ต.ค. 63) นายอภิลักษณ์ สุขน้อย สรรพสามิตพื้นที่ระนอง และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

การควบคุมการจ่ายน้ำมันส่งออกนอกราชอาณาจักร

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร นำโดยนายอภิลักษณ์ สุขน้อย สรรพสามิตพื้นที่ระนอง และนางวิยะดา สมบูรณ์วิทย์ สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว