สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

พิธีจารอักขระและอธิฐานจิต เพื่อเป็นมวลสารตั้งต้นในการสร้างพระธนบดีมหาเศรษฐี

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายชนะ ณ ถลาง สรรพสามิตพื้นที่ระนอง พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้นำแผ่นทองแดง ให้พระครูอุปนันทโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดระนอง เจ้าอาวาสวัดอุปนันทาราม ทำพิธีจารอักขระและอธิฐานจิต เพื่อเป็นมวลสารตั้งต้นในการสร้างพระธนบดีมหาเศรษฐี ณ วัดอุปนันทาราม ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

พิธีและกิจกรรมการจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง รวมพิธีและกิจกรรมการจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ - เวลา 06.30 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง - เวลา 18.30 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ณ หอประชุมจังหวัดระนอง ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

ตรวจและประชาสัมพันธ์ร้านค้า สถานบริการ เกี่ยวกับข้อพึงระวังก่อนการเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 ฝ่ายปราบปรามและสาขาเมืองระนอง ร่วมกับป้องกันจังหวัดระนอง ,ตำรวจ และ สาธารณสุขจังหวัดระนอง ตรวจและประชาสัมพันธ์ร้านค้า สถานบริการ เกี่ยวกับข้อพึงระวังก่อนการเลือกตั้ง "ห้ามผู้ใดขาย จำหน่าย แจกจ่าย หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ตั้งแต่เวลา 18.00 น.ของวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 จนถึงเวลา 18.00น. ของวันเลือกตั้งล่วงหน้า และตั้งแต่เวลา 18.00 น.ของวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 จนถึงเวลา 18.00น. ของวันเลือกตั้ง

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดเก็บขยะ บริเวณภูเขาหญ้าจังหวัดระนอง

เนื่องในวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 เป็นวันปฐมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดเก็บขยะ บริเวณภูเขาหญ้าจังหวัดระนอง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

มอบประกาศเกียรติคุณ

วันที่ 19 เมษายน 2566 นายชนะ ณ ถลาง สรรพสามิตพื้นที่ระนอง ได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่ นางรมย์มณี ไพเราะ ข้าราชการในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

กิจกรรมวันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย

วันที่ 11 เมษายน 2566 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชาและผู้อาวุโสในหน่วยงาน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566

ข่าวทั้งหมด

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 สารอธิบดี

 สารอธิบดี

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง | Ranong Area Excise Office ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง | Ranong Area Excise Office ข้อมูลเผยแพร่

การปฏิบัตืงาน
การให้บริการ
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เจตจำนงสุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การเปิดโอการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

การดำเนินการตามมาตรการเพิ่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ประชาสัมพันธ์

สื่อโฆษณาของ ปปช.
National e-Playment