สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

ประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

ตัวแทนสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ณ ห้องประชุมพลับพลึงธาร ศาลากลางจังหวัดระนอง

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

ตรวจเยี่ยมร้านค้าที่จำหน่ายสินค้า ในการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ในสถานที่สาธารณะ ณ ภูเขาหญ้า 2565

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 17.30 น. งานปราบปรามสาขาเมืองระนอง งานปราบปรามพื้นที่ระนอง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง เข้าตรวจเยี่ยมร้านค้าที่จำหน่ายสินค้า ในการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ในสถานที่สาธารณะ ณ ภูเขาหญ้า ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

ออกตรวจเยี่ยม จุดตรวจของ อ กระบุรี 2565

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2565 จ.ส.อ.วิทยา เผือกนาโพธิ์ สรรพสามิตพื้นที่สาขากระบุรี ได้ออกตรวจเยี่ยม จุดตรวจของ อ กระบุรี จำนวน 2 จุด คือ จุดตรวจหน้า อบต ปากจัน และจุดตรวจ หน้า บขส อ กระบุรี

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ในช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุด ประจำปี พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ในช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุด ประจำปี พ.ศ.2565

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมการาช

วันนี้ 5 ธันวาคม 2564 จ.ส.อ.วิทยา เผือกนาโพธิ์ สรรพสามิตพื้นที่สาขากระบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมการาช

ข่าวทั้งหมด

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง | Ranong Area Excise Office ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง | Ranong Area Excise Office ข้อมูลเผยแพร่

การปฏิบัตืงาน
การให้บริการ
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เจตจำนงสุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การเปิดโอการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

การดำเนินการตามมาตรการเพิ่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ประชาสัมพันธ์

สื่อโฆษณาของ ปปช.
National e-Playment