สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

กิจกรรมเสริมสร้างได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความผาสุก ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง โดยการนำของนายอภิลักษณ์ สุขน้อย สรรพสามิตพื้นที่ระนอง และข้าราชการในสังกัดร่วมกิจกรรมเสริมสร้างได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความผาสุก ประจำปี 2563 ที่เกาะพยาม

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ณ อบต.เกาะพยาม ระหว่างวันที่ 7-8 ธ.ค.2563

นายธนศักดิ์ ลิ้มรุ่งเรือง สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองระนอง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ณ อบต.เกาะพยาม ระหว่างวันที่ 7-8 ธ.ค.2563

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายอภิลักณ์ สุขน้อย สรรพสามิตพื้นที่ระนอง นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว