สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

สรรพสามิตเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษี และบริการประชาชน

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง ได้จัดโครงการ “สรรพสามิตเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษี และบริการประชาชน” โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ประกอบการในสินค้าและบริการของกรมสรรพสามิตได้ทราบถึงบทบาท ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ร

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

งานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2566 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง ร่วม งานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2566

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566

- วันนี้ เวลา 08.00 น. ฝ่ายปราบปรามและฝ่ายกฎหมาย เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอุดิลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

กิจกรรมจิตสาอาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตสาอาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ ถ้ำพระขยางค์

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง โดย นายชนะ ณ ถลาง สรรพสามิตพื้นที่ระนอง ประธานที่ประชุม ได้เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่ รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

กิจกรรมจิตสาอาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย และโอกาสสำคัญต่างๆ ประจำปี 2566 ของจังหวัดระนอง

- วันนี้ เวลา 09.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองระนอง ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตสาอาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย และโอกาสสำคัญต่างๆ ประจำปี 2566 ของจังหวัดระนอง

ข่าวทั้งหมด

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 สารอธิบดี

 สารอธิบดี

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง | Ranong Area Excise Office ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง | Ranong Area Excise Office ข้อมูลเผยแพร่

การปฏิบัตืงาน
การให้บริการ
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เจตจำนงสุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การเปิดโอการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

การดำเนินการตามมาตรการเพิ่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ประชาสัมพันธ์

สื่อโฆษณาของ ปปช.
National e-Playment