ส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์ (75 เปอร์เซ็นต์)

วันที่ 24 มี.ค. 2563 นายอภิลักษณ์ สุขน้อย สรรพสามิตพื้นที่ระนอง
ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์ (75 เปอร์เซ็นต์)
ให้แก่ สสจ.ระนอง จำนวน 1,000 ลิตร ตามโครงการกระทรวงการคลัง
ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส
Covid-19 โดยมีนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผวจ.ระนอง นายพรเทพ ผ่องศรี
รอง ผวจ.ระนอง และนายสาธิต ทิมขำ นายแพทย์ สสจ.ระนอง
เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง