กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขากระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
     1. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าเทศบาลเมืองระนอง
     2. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล โรงยิมเนเซี่ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
     3. โครงการธารน้ำใจถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ เรือนจำจังหวัดระนอง
     4. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ โรงยิมเนเซี่ยม องค์การบริการส่วนจังหวัดระนอง