สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลสถิติ

ข้อมูลสถิติ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง


 
   

ผลการจัดเก็บรายได้สรรพสามิต ปีงบประมาณ 2567

 

 ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดฯ ปีงบประมาณ 2567

bullet_blue.png กันยายน 2567

bullet_blue.png สิงหาคม 2567

bullet_blue.png กรกฎาคม 2567

bullet_blue.png มิถุนายน 2566

bullet_blue.png พฤษภาคม 2567

bullet_blue.png เมษายน 2567

bullet_blue.png มีนาคม 2567

bullet_blue.png กุมภาพันธ์ 2567

bullet_blue.png มกราคม 2567

bullet_blue.png ธันวาคม 2566

bullet_blue.png พฤศจิกายน 2566

bullet_blue.png ตุลาคม 2566

 

bullet_blue.png กันยายน 2567

bullet_blue.png สิงหาคม 2567

bullet_blue.png กรกฎาคม 2567

bullet_blue.png มิถุนายน 2566

bullet_blue.png พฤษภาคม 2567

bullet_blue.png เมษายน 2567

bullet_blue.png มีนาคม 2567

bullet_blue.png กุมภาพันธ์ 2567

bullet_blue.png มกราคม 2567

bullet_blue.png ธันวาคม 2566

bullet_blue.png พฤศจิกายน 2566

bullet_blue.png ตุลาคม 2566

     

ผลการจัดเก็บรายได้สรรพสามิต ปีงบประมาณ 2566

 

 ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดฯ ปีงบประมาณ 2566

bullet_blue.png กันยายน 2566

bullet_blue.png สิงหาคม 2566

bullet_blue.png กรกฎาคม 2566

bullet_blue.png มิถุนายน 2566

bullet_blue.png พฤษภาคม 2566

bullet_blue.png เมษายน 2566

bullet_blue.png มีนาคม 2566

bullet_blue.png กุมภาพันธ์ 2566

bullet_blue.png มกราคม 2566

bullet_blue.png ธันวาคม 2565

bullet_blue.png พฤศจิกายน 2565

bullet_blue.png ตุลาคม 2565

 

bullet_blue.png กันยายน 2566

bullet_blue.png สิงหาคม 2566

bullet_blue.png กรกฎาคม 2566

bullet_blue.png มิถุนายน 2566

bullet_blue.png พฤษภาคม 2566

bullet_blue.png เมษายน 2566

bullet_blue.png มีนาคม 2566

bullet_blue.png กุมภาพันธ์ 2566

bullet_blue.png มกราคม 2566

bullet_blue.png ธันวาคม 2565

bullet_blue.png พฤศจิกายน 2565

bullet_blue.png ตุลาคม 2565

     

ผลการจัดเก็บรายได้สรรพสามิต ปีงบประมาณ 2565

 

 ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดฯ ปีงบประมาณ 2565

bullet_blue.png กันยายน 2565

bullet_blue.png สิงหาคม 2565

bullet_blue.png กรกฎาคม 2565

bullet_blue.png มิถุนายน 2565

bullet_blue.png พฤษภาคม 2565

bullet_blue.png เมษายน 2565

bullet_blue.png มีนาคม 2565

bullet_blue.png กุมภาพันธ์ 2565

bullet_blue.png มกราคม 2565

bullet_blue.png ธันวาคม 2564

bullet_blue.png พฤศจิกายน 2564

bullet_blue.png ตุลาคม 2564

 

bullet_blue.png กันยายน 2565

bullet_blue.png สิงหาคม 2565

bullet_blue.png กรกฎาคม 2565

bullet_blue.png มิถุนายน 2565

bullet_blue.png พฤษภาคม 2565

bullet_blue.png เมษายน 2565

bullet_blue.png มีนาคม 2565

bullet_blue.png กุมภาพันธ์ 2565

bullet_blue.png มกราคม 2565

bullet_blue.png ธันวาคม 2564

bullet_blue.png พฤศจิกายน 2564

bullet_blue.png ตุลาคม 2564

     

ผลการจัดเก็บรายได้สรรพสามิต ปีงบประมาณ 2564

 

 ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดฯ ปีงบประมาณ 2564

bullet_blue.png กันยายน 2564

bullet_blue.png สิงหาคม 2564

bullet_blue.png กรกฎาคม 2564

bullet_blue.png มิถุนายน 2564

bullet_blue.png พฤษภาคม 2564

bullet_blue.png เมษายน 2564

bullet_blue.png มีนาคม 2564

bullet_blue.png กุมภาพันธ์ 2564

bullet_blue.png มกราคม 2564

bullet_blue.png ธันวาคม 2563

bullet_blue.png พฤศจิกายน 2563

bullet_blue.png ตุลาคม 2563

 

bullet_blue.png กันยายน 2564

bullet_blue.png สิงหาคม 2564

bullet_blue.png กรกฎาคม 2564

bullet_blue.png มิถุนายน 2564

bullet_blue.png พฤษภาคม 2564

bullet_blue.png เมษายน 2564

bullet_blue.png มีนาคม 2564

bullet_blue.png กุมภาพันธ์ 2564

bullet_blue.png มกราคม 2564

bullet_blue.png ธันวาคม 2563

bullet_blue.png พฤศจิกายน 2563

bullet_blue.png ตุลาคม 2563

     

ผลการจัดเก็บรายได้สรรพสามิต ปีงบประมาณ 2563

 

 ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดฯ ปีงบประมาณ 2563

bullet_blue.png กันยายน 2563

bullet_blue.png สิงหาคม 2563

bullet_blue.png กรกฎาคม 2563

bullet_blue.png มิถุนายน 2563

bullet_blue.png พฤษภาคม 2563

bullet_blue.png เมษายน 2563

bullet_blue.png มีนาคม 2563

bullet_blue.png กุมภาพันธ์ 2563

bullet_blue.png มกราคม 2563

bullet_blue.png ธันวาคม 2562

bullet_blue.png พฤศจิกายน 2562

bullet_blue.png ตุลาคม 2562

 

bullet_blue.png กันยายน 2563

bullet_blue.png สิงหาคม 2563

bullet_blue.png กรกฎาคม 2563

bullet_blue.png มิถุนายน 2563

bullet_blue.png พฤษภาคม 2563

bullet_blue.png เมษายน 2563

bullet_blue.png มีนาคม 2563

bullet_blue.png กุมภาพันธ์ 2563

bullet_blue.png มกราคม 2563

bullet_blue.png ธันวาคม 2562

bullet_blue.png พฤศจิกายน 2562

bullet_blue.png ตุลาคม 2562

     

ผลการจัดเก็บรายได้สรรพสามิต ปีงบประมาณ 2562

 

 ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดฯ ปีงบประมาณ 2562 

bullet_blue.png กันยายน 2562

bullet_blue.png สิงหาคม 2562

bullet_blue.png กรกฎาคม 2562

bullet_blue.png มิถุนายน 2562

bullet_blue.png พฤษภาคม 2562

bullet_blue.png เมษายน 2562

bullet_blue.png มีนาคม 2562

bullet_blue.png กุมภาพันธ์ 2562

bullet_blue.png มกราคม 2562

bullet_blue.png ธันวาคม 2561

bullet_blue.png พฤศจิกายน 2561

bullet_blue.png ตุลาคม 2561

 

bullet_blue.png กันยายน 2562

bullet_blue.png สิงหาคม 2562

bullet_blue.png กรกฎาคม 2562

bullet_blue.png มิถุนายน 2562

bullet_blue.png พฤษภาคม 2562

bullet_blue.png เมษายน 2562

bullet_blue.png มีนาคม 2562

bullet_blue.png กุมภาพันธ์ 2562

bullet_blue.png มกราคม 2562

bullet_blue.png ธันวาคม 2561

bullet_blue.png พฤศจิกายน 2561

bullet_blue.png ตุลาคม 2561