สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department งบทดลองการเบิกจ่าย

 

ปีงบประมาณ 2567

 

 
 
bullet_blue.pngเมษายน 2567
 
 
bullet_blue.pngพฤษภาคม 2567
 
bullet_blue.pngธันวาคม 2566
 
bullet_blue.pngมิถุนายน 2567
 
bullet_blue.pngมกราคม 2567
 
bullet_blue.pngกรกฎาคม 2567
 
bullet_blue.pngกุมภาพันธ์ 2567
 
bullet_blue.pngสิงหาคม 2567
 
bullet_blue.pngมีนาคม 2567
 
bullet_blue.pngกันยายน 2567
ปีงบประมาณ 2566

 

 

 

ปีงบประมาณ 2565

 

 

  

สถิติงบการเบิกจ่าย(ย้อนหลัง)

  

ปีงบประมาณ 2564

 

 

ปีงบประมาณ 2563

 

 

ปีงบประมาณ 2562

 

 

สถิติงบการเบิกจ่าย(ย้อนหลัง)