สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขากระบุรี ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายชนะ ณ ถลาง สรรพสามิตพื้นที่ระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมในวาระครบรอบ 90 ปี กรมสรรพสามิต โดยมีพิธีทำบุญเลี้ยงพระ พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายผ้าไตรจีวรแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ วัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวง (วัดหน้าเมือง)

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

วันนี้ (13 ต.ค. 65) เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง และเจ้าหน้าที่ สาขากระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณพระเมรุมาศจำลอง (เดิม) สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง และ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกระบุรี ต.น้ำจืดน้อย อำกระบุรี จังหวัดระนอง

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

นายชนะ ณ ถลาง สรรพสามิตพื้นที่ระนอง เป็นประธานการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ด้วยการจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 กำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง ,สาขาเมืองและสาขากระบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง ,สาขาเมืองและสาขากระบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

กรมสรรพสามิต | Excise Department

จัดการความรู้ KM แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงาน “โครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร (น้ำมันเขียว)”

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายชนะ ณ ถลาง สรรพสามิตพื้นที่ระนอง และบุคลากร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง ร่วมกับ นางสาวจงกลนี บัวทอง สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร และบุคลากร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร ร่วมกันทำ KMจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงาน เรื่อง “โครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร (น้ำมันเขียว)”

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2565 นายชนะ ณ ถลาง สรรพสามิตพื้นที่ระนอง นำข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง และ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขากระบุรี เข้าร่าวมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนี้ 1.ช่วงเช้าพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง และ ณ หอประชุม อำเภอกระบุรี 2.พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 3.ช่วงบ่าย กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย (ระดับจังหวัด) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถานเนี่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดธรรมาวุธาราม หมู่ที่ 4 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธาระประโยชน์ ณ วัดตรอกปรือ อ.กระบุรี จ.ระนอง 4.พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมจังหวัดระนอง ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง และ ณ หอประชุมอำเภอกระบุรี

กรมสรรพสามิต | Excise Department

งานสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 นางศิริกันยา ปิยณรงค์โรจน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ตัวแทนสรรพสามิตพื้นที่ระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในฝ่ายอำนวยการ ร่วมกิจกรรมงานสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ดังนี้ ช่วงเช้า กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา/กิจกรรมถวายเทียนพรรษา/ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ช่วงค่ำ กิจกรรมฟังธรรมเทศนา เวียนเทียน