สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น

เนื่องด้วยวันที่ 17 กุมภาพันธ์ของทุกปี คือวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ซึ่งปีนี้กรมสรรพสามิตครบรอบ 92 ปี นายชนะ ณ ถลาง สรรพสามิตพื้นที่ระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ระนอง

นายชนะ ณ ถลาง สรรพสามิตพื้นที่ระนอง ได้เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ระนอง โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ตรวจผู้ประกอบการ ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น. ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี นำโดยนายยศกร เจนกาญจนดิลก นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ในฝ่าย ร่วมกับฝ่ายปราบปรามและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี นำโดย จ.ส.อ.วิทยา เผือกนาโพธิ์ สรรพสามิตพื้นที่สาขากระบุรีพร้อมเจ้าหน้ที่ฝ่ายปราบปราม ร่วมกันตรวจผู้ประกอบการ ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ออกตรวจแนะนำผู้ประกอบอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่7 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี นำโดยนายยศกร เจนกาญจนดิลก นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ในฝ่าย ร่วมออกตรวจแนะนำผู้ประกอบอุตสาหกรรม ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ราย เหลืองทองรังนก

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นะนอง และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ฝ่ายอำนวยการ นำโดยนางศิริกันยา ปิยะณรงค์โรจน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ในฝ่ายเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง

กรมสรรพสามิต | Excise Department

รณรงค์ เฝ้าระวังและตรวจเตือนตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น. นายอำนาจ ดาวเศรษฐ์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ฝ่ายปราบปราม และฝ่ายกฎหมาย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ร่วมรณรงค์ เฝ้าระวังและตรวจเตือนตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ณ งานเทศกาลลอยกระทง จังหวัดระนอง

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิต เตือนภัย ระวัง‼

กรมสรรพสามิต เตือนภัย ระวัง‼ “ด้วยขณะนี้มีบุคคลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เพื่อสอบถามข้อมูลส่วนตัว หรือให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาษีสรรพสามิต ขออย่าหลงเชื่อ”