สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

21.jpg

พิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันนี้ (13 ต.ค. 63) นายอภิลักษณ์ สุขน้อย สรรพสามิตพื้นที่ระนอง และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ดังนี้
      1) ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง และ ณ อาคารตลาดนัดชายแดนไทย-พม่า เทศบาลตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
     2) ร่วมพีธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมจังหวัดระนอง ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง และ ณ อาคารตลาดนัดชายแดนไทย-พม่า เทศบาลตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
     3) ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาด้วยการปรับภูมิทัศน์คลองหาดส้มแป้น (กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะ)
     4) พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ณ หอประชุมจังหวัดระนอง ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง และ ณ อาคารตลาดนัดชายแดนไทย-พม่า เทศบาลตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง