สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

1.jpg

ร่วมประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566

วันนี้ (30 ธันวาคม 2565) เวลา 9.00 น. สาขาเมืองระนอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 จังหวัดระนอง ณ ห้องประชุมพลับพลึงธาร ศาลากลางจังหวัดระนอง โดยมีข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 วันแรกของการรณรงค์ (วันที่ 29 ธันวาคม 2565) เกิดอุบัติเหตุ 1ครั้ง ในเขตอำเภอเมือง บาดเจ็บ 1ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิต)