สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

01.jpg

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี รวมจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

         เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565  นายชนะ ณ ถลาง สรรพสามิตพื้นที่ระนอง เป็นประธานการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ด้วยการจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 กำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย บริเวณด้านหน้าเสาธง ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง และ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกระบุรี อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง