สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

1.jpg

รดน้ำขอพรข้าราชการบำนาญ

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง และพื้นที่สาขา ร่วมกันรดน้ำขอพร นายชนะ ณ ถลาง สรรพสามิตพื้นที่ระนอง และข้าราชการบำนาญ รวมถึงข้าราชการอาวุโส ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง และมีการสรงน้ำพระด้วย