สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

12.jpg

การควบคุมการจ่ายน้ำมันส่งออกนอกราชอาณาจักร

         เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร นำโดยนายอภิลักษณ์ สุขน้อย สรรพสามิตพื้นที่ระนอง และ
นางวิยะดา สมบูรณ์วิทย์ สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร ได้ร่วมจัดทำโครงการจัดการความรู้ KM แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงาน เรื่อง การควบคุมการจ่ายน้ำมันส่งออกนอกราชอาณาจักร ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร และคลังน้ำมัน IRPC ชุมพร จังหวัดชุมพร