สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

01.jpg

พิธีรับมอบรางวัลการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 นายธนศักดิ์ ลิ้มรุ่งเรือง สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองระนอง ไปร่วมพิธีรับมอบรางวัลการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2563 ในระดับพื้นฐาน = สีฟ้า  รับชมวีดีโอ