สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

1.jpg

ร่วมดำเนินการตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566

วันนี้ 29 ธ.ค.65 เวลา 09.00น. เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี ได้ร่วมดำเนินการตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 ณ บริเวณ ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง