สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

01.jpg

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสิน

วันนี้ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. จ.ส.อ. วิทยา เผือกนาโพธิ์ สรรพสามิตพื้นที่สาขากระบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสิน ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอกระบุรี ต.น้ำจืดน้อย อ.กระบุรี จ.ระนอง