สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

1.jpg

เยี่ยม และมอบของ ให้กับจุดตรวจให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

- วันที่ 14 เมษายน 2567 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขาเมืองระนอง
ฝ่ายงานปราบปราม ได้รับมอบหมายให้ไปเยี่ยม และมอบของ ให้กับจุดตรวจ
ให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567
จุดที่ 1 หน้ารพ.สต.บางแก้ว ม.4 ต.บางแก้ว
จุดที่ 2 สามแยกบ้านบางนา ม.2 ต. บางพระใต้
- วันนี้ 15 เม.ย. 67 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
สาขากระบุรี เข้าตรวจเยี่ยมจุดตรวจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค
เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์
จำนวน 2 จุดตรวจ คือ จุดตรวจ บขส.กระบุรี ต.น้ำจืด และจุดตรวจบริเวณ
หน้าสภ.ปากจั่น (หลังเก่า) อ.กระบุรี จ.ระนอง