สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

1.jpg

การตรวจสอบ Stamp สุรา ผ่าน Mobil App

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง งานปราบปรามได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ Stamp สุรา ผ่าน Mobil App จำนวน 12 ราย ผ่านการออกตรวจประชาสัมพันธ์ร้านค้าและสื่อโซเชียลมีเดีย