สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

01.jpg

หน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ โครงการกำจัดทุกข์บำรุงสุข (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนบ้านในวง

เมื่อวันที่ (19 ส.ค. 63) นางสาวอนงค์นาฏ ศรีรักภักดี นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขากระบุรี เป็นตัวแทนสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง ออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ร่วมกับจังหวัดระนอง ในโครงการกำจัดทุกข์บำรุงสุข (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนบ้านในวง ต.ในวงเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต ให้คำแนะนำในการขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ และประชาสัมพันธ์หน้าที่และความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิตแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ร่วมงาน