สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

03.jpg

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2565 นายชนะ ณ ถลาง สรรพสามิตพื้นที่ระนอง นำข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง และ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขากระบุรี เข้าร่าวม
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนี้
1.ช่วงเช้าพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง และ ณ หอประชุม อำเภอกระบุรี
2.พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565
3.ช่วงบ่าย กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย (ระดับจังหวัด) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถานเนี่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดธรรมาวุธาราม หมู่ที่ 4 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธาระประโยชน์ ณ วัดตรอกปรือ อ.กระบุรี จ.ระนอง
4.พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมจังหวัดระนอง ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง และ ณ หอประชุมอำเภอกระบุรี