สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

1.jpg

ตรวจแนะนำให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ รายครัวน้ำแร่

วันนี้ วันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 19.40 น. ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี นำโดย
นายยศกร เจนกาญจนดิลก นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่
ออกตรวจผู้ประกอบการ ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตรวจแนะนำให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ รายครัวน้ำแร่
ซึ่งตั้งอยู่ในโรงแรมไอเฟลอินน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง