สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

1.jpg

เยี่ยมจุดตรวจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในช่วง 7 วันอันตราย

วันนี้ 29 ธ.ค. 65 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี เข้าตรวจเยี่ยมจุดตรวจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในช่วง 7 วันอันตราย จำนวน 2 จุดตรวจ คือ จุดตรวจ บขส.กระบุรี ต.น้ำจืด และจุดตรวจหน้าอบต.ปากจั่น ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง