สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

1.jpg

ประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ระนอง

นายชนะ ณ ถลาง สรรพสามิตพื้นที่ระนอง ได้เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ระนอง โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน พร้อมด้วยนางสาวศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในวันที่ 22 มกราคม 2567