สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

1.jpg

สัมมนา หลักสูตร " การเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในองค์กรอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นายชนะ ณ ถลาง สรรพสามิตพื้นที่ระนอง พร้อมด้วยบุคลกรในสังกัด เข้าร่วมโครงการสัมมนา หลักสูตร " การเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในองค์กรอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวความคิด ESG โดยร่วมกันเก็บขยะบริเวณหน้าหาด และทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างความผูกพันภายในองค์กร ระหว่างวันที่ 19 -20 สิงหาคม 2566 ณ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช