สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

1.jpg 

ประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกานต์ 2567

วันนี้ 12 เมษายน 2567 ถึง 18 เมษายน เวลา 09.30 ตัวแทนสรรพสามิตพื้นที่ระนอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกานต์ 2567 ครั้งที่ 1-7 ณ ได้แจ้งข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดระนองในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
     - ให้ส่วนราชการในจังหวัดระนอง บูรณาการร่วมกันในการปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 กรณีหัวหน้าส่วนราชการไม่อยู่ในพื้นที่ให้มอบหมายผู้ที่สามารถตัดสินใจได้ในการปฏิบัติงาน
    - การตั้งด่านชุมชนเพื่อป้องกันการดื่มและขับในเวลากลางคืน ในช่วงเทศการสงกรานต์ พ.ศ. 2567
    - ให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567
    - ให้กรมทางหลวง และแขวงทางหลวงชนบท และ ปภ.จังหวัดระนองลงพื้นที่ตรวจสอบถนนที่เป็นอัตรายที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุทันทีหลังการประชุมเสร็จ
    - ประชาชนเริ่มเดินทางกลับ กำชับให้ขนส่งจังหวัดระนอ กรมทางหลวง แขวงทางหลวงชนบท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมอำนวยความสะดวกเพื่อให้การจราจรเกิดความคล่องตัว
    - เน้นย้ำเรื่อง การสวมหวกนิรภัย และ การขับขี่ของชาวต่างชาติ