สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

 07.jpg

กิจกรรมเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น

เนื่องด้วยวันที่ 17 กุมภาพันธ์ของทุกปี คือวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ซึ่งปีนี้กรมสรรพสามิตครบรอบ 92 ปี นายชนะ ณ ถลาง สรรพสามิตพื้นที่ระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น โดยการมอบอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนบ้านเขานางหงส์ ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษา ตั้งอยู่ที่ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง และได้ประชาสัมพันธ์ถึงบทบาทภารกิจหน้าที่ของกรมสรรพสามิต โดยในงานได้มีการแจกของรางวัลและไอศครีมให้กับเด็กๆ รวมถึงคณะบุคลากรของโรงเรียนบ้านเขานางหงส์