สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

00.jpg

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง ,สาขาเมืองและสาขากระบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 - พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง และ ณ ที่ว่าการอำเภอกระบุรี - พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ที่ว่าการอำเภอกระบุรี - กิจกรรมจิตอาสา 12 สิงหาคม 2563 (ปลูกต้นไม้) เนื่องในวันสำคัญของจังหวัดระนอง ณ อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี อ.เมือง จ.ระนอง และกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนบ้านในวง อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง - พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมคอซู้เจียง ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง และ ณ หอประชุมอำเภอกระบุรี