สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

1.jpg

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 นายชนะ ณ ถลาง สรรพสามิตพื้นที่ระนอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม2566 โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์และสามเณร ณ ลานอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองระนอง
2. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระนอง
3. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ร่วมกัน โดยร่วมกันตัดหญ้า ทำความสะอาดบริเวณริมคลองหาดส้มแป้น ด้านข้างสนามกีฬาจังหวัดระนอง และร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า กำจัดวัชพืช จัดเก็บขยะมูลฝอย และปรับสภาพภูมิทัศน์ ตั้งแต่ช่วงสะพานทางลอดโรงแรมจันทร์สมธารา-สะพานสามเสน ถึงสะพานหน้าบ้านพักนายอำเภอเมืองระนอง ซึ่งเป็นการบูรณาการและร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมสำคัญของจังหวัดระนอง ​
4. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมคอซูเจียง ศูนย์ราชการจังหวัดระนองจังหวัดระนอง