สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

1.jpg

ตรวจร้านค้าภายในบริเวณพื้นที่งานฉลองพระประธาน ณ วัดเวฬุวัน

วันนี้ 12 เมษายน 2567 เวลา 17.30 น. นางสาวนภัท ขวัญทอง นักวิชารสรรพสามิตชำนาญการ พร้อมด้วย ฝ่ายปราบปรามพื้นที่ระนอง และ จ.ส.อ.วิทยา เผือกนาโพธิ์ สรรพสามิตพื้นที่สาขากระบุรี พร้อมด้วยงานปราบปรามสาขากระบุรี เข้าตรวจร้านค้าภายในบริเวณพื้นที่งานฉลองพระประธาน ณ วัดเวฬุวัน ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง ผลการตรวจ พบร้านค้าจำหน่ายสุราแช่ ชนิดเบียร์ จำนวน 1 กระป๋อง
จึงได้ทำการตักเตือนและแจ้งให้ทราบว่ามีความผิดตามกฎหมายสรรพสามิตเรียบร้อยแล้ว