สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

01.jpg

ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต

วันที่ 7 มีนาคม 2567 คณะทำงานตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต นำโดยผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ และคณะทำงาน ได้มาทำการตรวจติดตามและประเมินผลการให้บริการ ให้คำแนะนำ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขาเมืองระนอง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต มีนายชนะ ณ ถลาง สรรพสามิตพื้นที่ระนอง และนางจงจิฎร์ ลิขิตนภาพันธุ์ รักษาราชการแทนสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองระนอง เป็นผู้รับการตรวจ และ เวลา 14.00 น. นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พร้อมคณะฯ ได้เข้าตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต ประจำปี 2567 มี จ.ส.อ.วิทยา เผือกนาโพธิ์ สรรพสามิตพื้นที่สาขากระบุรี เป็นผู้รับการตรวจ ผลการตรวจ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการกรมสรรพสามิต ถูกต้อง ครบถ้วน /span>