สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

01.jpg

กิจกรรมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง ได้ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี บริเวณหน้าเสาธง