สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office การประกาศรายชื่อผู้รับคัดเลือก

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเย็บเครื่องแบบกรมสรรพสามิต (ชุดปฏิบัติงานสีน้ำเงินดำแขนยาว) ให้แก่บุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง และพื้นที่สาขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเรือสปีดโบ๊ทแบบเหมาลำ ขนาดไม่ต่ำกว่า25 ที่นั่งพร้อมนายท้ายเรือ โดยรวมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำประปา ของอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการป้องกันกำจัดปลวกและมอด บริเวณภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน อาคารเก็บของกลาง บ้านพัก ของเจ้าหน้าที่ และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567