สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office การประกาศรายชื่อผู้รับคัดเลือก

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการป้องกันกำจัดปลวกและมอด บริเวณภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน อาคารเก็บของกลาง บ้นพักของเจ้าหน้าที่ และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเรือยนต์มีหลังคาขนาดกลางแบบเหมาลำ พร้อมนายท้ายเรือ โดยรวมน้ำมันเชื้อเพลิง ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง และพื้นที่สาขา จำนวน 17 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง |Ranong Area Excise Office

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์รีดโฟมบอร์ด คุณธรรมอัตลักษณ์ของกรมสรรพสามิตพร้อมติดตั้ง ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่