สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง | Ranong Area Excise Office ข่าวประกวดราคา


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง | Ranong Area Excise Office

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายพลาสวูดติดสติ๊กเกอร์,ป้ายสติ๊กเกอร์เคลือบหน้ากันรอย,ป้ายสติ๊กเกอร์ติดกระจก พร้อมติดตั้ง จำนวน 54 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง | Ranong Area Excise Office

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายพลาสวูดติดสติ๊กเกอร์,ป้ายสติ๊กเกอร์เคลือบหน้ากันรอย,ป้ายสติ๊กเกอร์ติดกระจก พร้อมติดตั้ง จำนวน 54 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง | Ranong Area Excise Office

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง | Ranong Area Excise Office

แบบร่าง ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)